لینکستان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

سایت نواحی و منایق

   

زیر سایتهای اداره کل

ناحیه 1

  معاونت پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني  

ناحیه 2

  معاونت آموزش متوسطه استان  
ناحیه 3  

معاونت آموزش ابتدائی

 
ناحیه 4   معاونت توسعه و منابع و پشتیبانی  
ناحیه 5   معاونت پرورشی وتربیت بدنی  
آذرشهر   ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  
اسکو   سایت اداره آموزش و پرورش استثنایی  
اهر   اداره نهضت سواد آموزی آذربایجانشرقی  
ایلخچی   اداره امور مالی  
بستان آباد   مرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز  
بناب   مرکز تربیت معلم علامه امینی تبریز  
ترکمنچای      
تسوج      
جلفا      
چاراویماق      
خاروانا    

سایتهای مرتبط با اداره کل

خدآفرین   سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان  
خسروشهر   انجمن های علمی آموزشی معلمان استان آذربایجان شرقی  
خواجه   خبرگذاری پانا  
سراب   کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی  
شبستر   اداره کل نوسازی استان آذربایجان شرقی  
صوفیان      
عجب شیر      
عشایر      
کاغذکنان      
کلیبر      
کندوان    
گوگان      
مراغه    
مرند      
ملکان    
مهربان      
میانه    
نظرکهریز      
ورزقان    
هریس      
هشترود    
هوراند      
     
       
       

گروه فناوری اطلاعات سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

Copyright@2009 - All rights reserved